Návod k odběru vzorků

Pokud se rozhodnete pro test otcovství, proveďte odběr vzorků stěrem z dutiny ústní sobě, dítěti a druhému z rodičů dítěte. Detailní návod k odběru naleznete v brožuře (v soupravě). Všechny pomůcky k odběru jsou v odběrové soupravě P-TEST.

Pokud odběr nechcete dělat sami, můžeme ho za poplatek 500 Kč (celkem za všechny osoby) provést u nás v Hradci Králové. Odběr je však velmi jednoduchý a není třeba se ho obávat.

Návod k odběru vzorku pro DNA test – instrukce pro odebíranou osobu:

Alespoň 30 minut před odběrem stěru si nečistěte zuby, nejezte, nevyplachujte si ústa, nekuřte. Připravte si zkumavku, odšroubujte uzávěr a položte ho na stůl závitem nahoru. Odšroubovanou zkumavku nechte ležet na stole. Nerozsypte přitom kuličky.
Rozstřihněte obal stěrového kartáčku na konci, kde nejsou štětičky.
Vyjměte kartáček z obalu tak, abyste se nedotkli štětiček.
Odebíraná osoba má široce otevřená ústa. Kartáček vložte do úst na sliznici jedné tváře. Přejíždějte kartáčkem pod tlakem nahoru a dolů mezi horní a spodní řadou zubů. Během těchto pohybů ještě kartáčke otáčejte mezi prsty. Pohyb opakujte 10 sekund v jedné tváři a dalších 10 sekund v druhé tváři. Tlak, kterým tlačíte štětičkami na sliznici, má být co největší ale bezbolestný. Při provedení stěru neuvidíte na štětičkách žádné patrné změny, ale štětičky obsahují dostatečné množství buněk pro DNA test.
Pro odběr nevadí, pokud se kartáčkem dotknete dásní, zubů nebo jazyka. Zvláště u malých dětí se tomu nevyhnete.
Po stěru kartáček nikam nepokládejte. Odstřihněte tyčinku kartáčku tak, aby se kartáček vešel do zkumavky. Nedotýkejte se při tom štětiček.
Odstřihnutý kartáček ihned vložte do připravené zkumavky štětičkami dolů. Zkumavku zašroubujte. Kuličky musí zůstat ve zkumavce (po vložení vzorku do zkumavky kuličky absorbují tekutinu ze vzorku a zblednou). Pokud odebrané vzorky ihned neodešlete, uložte je do lednice. Souprava obsahuje kartáčky, které můžete pro stěr z dutiny ústní použít kdykoliv, není-li jejich obal porušený.

Podrobnější popis naleznete v Brožuře: Návod_P-Test-All_Inclusive-2016.