Kvalifikace pracoviště pro testy otcovství - podléháme přísné kontrole
Máte dotaz? Zavolejte nám
491 619 562 (Po-Pá 7:00 - 15:30) kontakt@p-test.cz
Domů » Časté dotazy » Kvalifikace pracoviště

Kvalifikace pracoviště pro testy otcovství

Jakou mám záruku, že jste vyšetření provedli kvalitně a že výsledek je pravdivý?

Naše laboratoře každoročně podstupují mezilaboratorní srovnávací testy kvality. V případě diskrétních testů otcovství P-TEST si můžete navíc vyžádat laboratorní protokol o vašem vyšetření s detailními výsledky a např. jej předat nezávislému odborníkovi k posouzení. GENERI BIOTECH je certifikovaná společnost pro normu řízení kvality ISO 9001 a podléhá každoročním auditům, při nichž je testováno, jestli to, co GENERI BIOTECH deklaruje, je také prakticky plněno. Akreditované zkoušky otcovství a znalecké posudky jsou navíc prováděny podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 v akreditované laboratoři znaleckého ústavu GENERI BIOTECH.

Jak si vybrat ze široké nabídky testů otcovství na webu?

Srovnejte si nabídku a ptejte se na několik otázek:

1. Provádí daná firma testy sama nebo vzorky někam odesílá?

2. Jak je firma velká? Z webové prezentace vypadá každá firma velká. Není to náhodou jen jeden člověk s webem a mobilem, který využívá laboratoř někde na fakultě?

3. Jaké vzdělání či atestaci mají pracovníci, kteří testy provádějí?

4. Jakou certifikaci či akreditaci firma vlastní?

5. Kolik testů udělá firma do roka?

6. Jak zachází se vzorky a s důvěrnými daty?

7. Co se stane s vaší DNA po vyšetření?

8. Pokud máte pocit nehodnověrnosti výsledku, můžete srovnat laboratorní výsledky dodané firmou s vyšetřením provedeným jinde?

9. Poskytne vám firma informace k případu kdykoliv, a to i po jeho ukončení? Z reálného srovnání dostanete daleko méně vhodných poskytovatelů testování, než jich na první pohled na internetu najdete.

Co znamená akreditace a certifikace laboratoře?

Certifikace i akreditace znamená, že laboratoř je kontrolována externím orgánem v souladu s jurisdikcí dané země. Akreditace je nejpřísnější, v ČR ji provádí ČIA (Český institut pro akreditaci), která zveřejňuje seznam akreditovaných subjektů. Při akreditačním auditu se velmi detailně prověřuje, že laboratoř je schopná provádět danou analýzu/vyšetření a musí odborným posuzovatelům skutečně prokázat, jak takovou analýzu provádí, jak kontroluje správnost a kvalitu výsledků, jak zajišťuje chod a nastavení přístrojů, metrologii, školení personálu apod. Musí prokázat nastavení a stabilitu systému a jeho odolnost vůči chybám. Akreditované subjekty se povinně musí účastnit porovnávání s jinými laboratořemi (mezilaboratorní kontroly kvality) a jsou každoročně kontrolovány na auditech ČIA.

Když laboratoř uvádí, že postupuje ve shodě s normou, co to znamená?

Pokud některá laboratoř tvrdí, že postupuje „ve shodě“ s nějakým předpisem/normou, tak to znamená jen to, že ví, že předpis/norma existuje. Jinak ale není nijak zaručeno, že ve shodě s normou postupuje. Jediným průkazem toho, že skutečně postupuje podle normy, je získání akreditace nebo certifikace pro danou činnost. Akreditovaná laboratoř by měla být tím nejspolehlivějším poskytovatelem jakýchkoliv testů, nejen v oboru pro určení otcovství.

Máte někde uvedeno, že vaše firma je certifikovaná bez vyloučení. Co to znamená?

V každé firmě jsou definovány procesy, které se certifikují. V testovací laboratoři se definují vyšetření, která se akreditují. V obou případech nemusí být certifikovány všechny procesy nebo všechna vyšetření. To bývá většinou velmi náročné i drahé. Pokud firma certifikuje všechny procesy, pak je to stav certifikace „bez vyloučení“. 

Při testování otcovství je důležité, aby byly akreditovány všechny procesy, které slouží k dosažení výsledku (odběr vzorku, izolace DNA, fragmentační analýza, vyhodnocení výsledku). Některé firmy přísné požadavky obcházejí tak, že jsou sice certifikované, ale jen pro některé jednodušší procesy, např. pro administrativu. To však laik na první pohled nemusí poznat.

U některých testů uvádíte, že je provádí znalecký ústav. U jiných ne. Co znamená znalecký ústav?

Znalecký ústav podle zákona o znalcích a tlumočnících znamená, že pracoviště bylo zapsáno do 1. oddílu seznamu ústavů (tam jsou soukromé organizace) kvalifikovaných pro znaleckou činnost v daném oboru. Znalecký ústav musí splňovat podmínku, že v daném oboru zaměstnává alespoň tři soudní znalce. Dohled nad znaleckými ústavy provádí ministerstvo spravedlnosti.

Znalecký ústav GENERI BIOTECH byl jmenován ministrem spravedlnosti v roce 2005. Testy, které mají oficiální charakter, jsou prováděny znaleckým ústavem a stejně tak i výstupy z nich.

Výsledky diskrétních testů otcovství nemají vazbu na znalecký ústav, protože podmínky akreditace vyžadují akreditovaný odběr vzorků, což odporuje diskrétnímu charakteru testů.