Krevní skupiny a otcovství? Spolehněte se na DNA test
Máte dotaz? Zavolejte nám
491 619 562 (Po-Pá 7:00 - 15:30) kontakt@p-test.cz
Domů » Krevní skupiny a otcovství

O krevních skupinách jste asi poprvé slyšeli ve škole někdy v dětství. Že existují nějaké testy otcovství, jste asi poprvé zaslechli o něco později. Ale že obě ty věci nějak patří k sobě? Patří. Nebo spíš patřily. Ale pokud je vám pod pětadvacet, nemusela se k vám tato informace nikdy dostat. To totiž patřilo kdysi k sobě tak nerozlučně jako třeba Kolben a Daněk. Hm…, nejspíš vám už neříká nic ani Kolben a Daněk. Pokud nejste znalci děl Cimrmana.

Krevní skupiny byly po většinu minulého století jedinou možností, jak při pochybnostech zkoumat otcovství. Jednalo se o nástroj poměrně spolehlivý, pokud došlo k vyloučení otcovství. Ale potvrzovat otcovství takto nešlo. Z  hlediska dnešních nároků na přesnost patří testování otcovství pomocí krevních skupin minulosti. K tomu dnes slouží jen testy DNA.

Ale věřte nevěřte, existují soupravy, kterými si můžete svoji krevní skupinu zjistit dokonce i doma. Někoho pak může napadnout, že test krevních skupin použije jako orientační test levobočství. Od toho je třeba varovat.

„…provádět domácí test na krevní skupiny a z něj vyvozovat závěry… …je tak trochu jako se octnout v časech Kolbena a Daňka…“

Krevní skupiny a otcovství: Musíte všem odebrat krev

Už to je stresující, nejste-li zdravotník. Pokud jste, nebudete si patrně nikdy kupovat domácí test a věc provedete jinak. Hlavně, proč ale dělat domácí test, když vám krevní skupinu zjistí nejbližší laboratoř, popř. vám ji lékař na vaši žádost nechá zjistit při preventivní prohlídce. A to zřejmě na účet vaší zdravotní pojišťovny.

Pokud i přesto vše absolvujete, k čemu takový výsledek použijete? Pro test otcovství?

To musíte koupit tři testovací soupravy. Pak musíte všechny tři výsledky správně odečíst a správně vyhodnotit. K tomu potřebuje znát dědičnost krevních skupin a vyvodit, jestli právě ta vaše kombinace je vylučující nebo nevylučující. Nic víc nezjistíte.

Genotyp a fenotyp, dva nerozluční

Pro vyhodnocení dědičnosti musíte rozumět některým pojmům – dominantní a recesivní alelagenotyp a fenotyp. Genotyp je stručně to, co máme v genech. Fenotyp je to, jak se ty geny projeví. U krevních skupin jsou dominantní alely A a B, recesivní alelu označujeme jako 0. Každý z nás má jeden gen určující krevní skupinu v každé sadě chromozomů. Protože máme sady dvě – od každého z rodičů jednu, máme i 2 geny pro krevní skupinu – říkáme, že máme tento gen ve dvou alelách. Ale protože existují dohromady tři typy alel – A, B, 0, máme vždy jen nějakou kombinaci alel. Těch kombinací je teoreticky 32. Počítejte se mnou: zkombinujeme A se všemi a dostaneme AA, AB, A0. Totéž uděláme s B:  dostaneme BA, BB, B0. Zkombinujeme-li 0 s ostatními, máme 0A, 0B, 00. Jenže AB se rovná BA, A0 = 0A, B0 = 0B. Takže rozdílných kombinací máme jen 6: AA, AB, A0, BB, B0, 00. Každý z nás má ve svém genotypu tedy jen jednu kombinaci z těchto šesti možných.

Ty byl genotyp. Jak bude vypadat fenotyp?

Protože A a B jsou alely dominantní, genotyp AA znamená krevní skupinu A. Geneticky řečeno, genotyp AA vede k fenotypu A. A dále: genotyp AB = fenotyp AB, genotyp A0 = fenotyp A, genotyp BB = fenotyp B, genotyp B0 = fenotyp B, genotyp 00 = fenotyp 0. Zde je genotyp totéž co krevní skupina.

Vyplývá tedy, že když máme třeba skupinu A, může být výsledkem genotypu AA nebo A0. Zatímco při vyšetření krevních skupin vám řeknou, jakou máte skupinu, nebudete vědět, jaký genotyp za ní stojí (což vás asi ani nebude zajímat).

Rodiče nuly mají dítě zase nulu

Zajímat vás to začne, pokud začnete přemýšlet, jestli vy s takovou krevní skupinou může mít dítě s jinou skupinou. Pokud si v klidu promyslíte, jaký možný genotyp stojí za jakým fenotypem obou rodičů a promyslíte možné kombinace u dítěte, máte výsledek. Např. pokud jako rodiče máte jeden skupinu A a druhý B, pak jeden máte možné genotypy AA nebo A0 a druhý BB nebo B0. Kombinace genotypů rodičů AA+BB pro potomka dává vždy genotyp AB (skupina AB), kombinace A0+BB dává  AB nebo B0 (skupina AB nebo B), kombinace AA a B0 dává AB nebo A0 (skupina AB nebo A), genotypová kombinace rodičů A0 a B0 dává AB, A0, B0 nebo 00 (skupina AB, A, B nebo 0). Z toho vidíte, že rodiče se skupinou A a B mohou mít dítě s jakoukoliv skupinou.

U jiných kombinací u rodičů jsou naopak některé kombinace u dětí vyloučeny. Např. rodiče se skupinami AB a  0 mají genotypy AB a 00. Potomci mají jen možnosti genotypu A0 a B0 (skupiny A, B). Pokud má dítě takových rodičů skupinu AB nebo 0, vylučuje to biologický vztah mezi dítětem a oběma rodiči. A právě toto jsou případy, kdy lze i pomocí krevních skupin vyloučit otcovství.

Každopádně nedoporučujeme provádět domácí test na krevní skupiny a z něj vyvozovat závěry. Octli byste se tak trochu v časech Kolbena a Daňka…

Pěkně a srozumitelně o krevních skupinách: http://www.krevniskupiny.cz/dedicnost-krevni-skupiny/