Testovaný původ – k radosti důvod
Máte dotaz? Zavolejte nám
491 619 562 (Po-Pá 7:00 - 15:30) kontakt@p-test.cz
Domů » Testovaný původ – k radosti důvod

Testování genetického původu patří bezpochyby k zábavné genetice. Výsledek zkoumání je spíš zajímavý než důležitý pro náš další život. Pokud k testu původu takto přistupujeme, vnímáme jej asi správně.

Jestli byl náš praotec Kelt nebo Slovan, je pro praktický život víceméně jedno – i když za toho Kelta, bůhví proč, by byla většina těch, kteří se nechali testovat, ráda. Někdo sice na náš genetický původ svádí kdeco ve svém životě – od intenzity sexuálního života až po výběr partnerky (Kelt + Uršula = prý hotové požehnání), ale tyto předpovědi jsou vědě tak blízko  jako astrologie dr. Grygarovi.

Co se vlastně testuje?

V genetice se používají nejčastěji tři druhy testování původu. Testování otcovské linie – tedy hledání jakéhosi praotce našeho rodu. Pak testování mateřské linie jako hledání pramatky rodu. A tím třetím je testování geografického původu našich předků. A babo raď. Chci si nechat udělat test původu, ale nějak se v tom ztrácím – mohl by si říct možný uchazeč.

Co nám který test řekne? Na to si odpověz každý sám po dočtení do konce.

„Nejlepším na celém testu původu je totiž, když si jej pověsíme doma … a nenápadně na něj upozorňujeme návštěvy – zvláště, vyšel-li nám keltský původ.“

Namalujte si váš rodokmen

Pro začátek trochu úvodu do genealogie či jen do malování rodokmenů. Zjednodušeně řečeno, čtvereček je muž, kolečko je žena, přímka mezi čtvercem a kolečkem je …. váhám, co napsat – dříve to bylo manželství, dnes jen vztah, ze kterého se rodí děti. Z přímky vede kolmice a pod ní je další vodorovná čára a z ní vede tolik čtverců a koleček, kolik měli ti dva rodiče dětí. Takto se maluje rodokmen v lékařské genetice.

Genealogové rozlišují mezi dvěma ztvárněními – rozrodem a vývodem. Rozrod sleduje potomky od jednoho společného předka (či rodičovského páru) a vývod má opačnou logiku – sleduje jen rodiče rodičů. Stručně a zapamatovatelně – rozrod se větví shora dolů a vývod odspodu nahoru. Každý z nich znázorňuje větší či menší výsek téhož (básník by řekl stromu života).

Každý z nás měl 8 388 608 prababiček a pradědečků v době Karla IV.

Představme si svůj vlastní zjednodušený rodokmen ve formě vývodu, kde by byla naše maličkost, naši rodiče, jejich rodiče (dohromady 4  – naše 2 babičky a 2 dědečkové), jejich celkem 8 rodičů (našich prababiček a pradědečků). V další generaci zpět to bude už 16 přímých předků, o generaci zpět 32 a tak dále. Člověk nemusí mít matematické sklony, aby si lehce odvodil, že těch předků bude 2 na entou, kde n je počet generací zpět. Pokud si teď berete kalkulačku a napadají vás neodbytné myšlenky, kde se vzalo tolik lidí nějakých 23 generací nazpátek, že je to vlastně populace celé ČR, tak to je hodno samostatného tématu, o tom jindy.

Jen praotce a pramáti lze geneticky poznati

A tady nám pomůže jedině obrázek. Z něj na příkladu několikageneračního vývodu vidíme, že jen jediná linie v rodokmenu je čistě mužská – otcovská (na obrázku modře). Pokud jste vy sám onen čtvereček dole, pak váš otec je nad vámi vlevo,  jeho otec nad ním a tak dál generacemi dozadu.


A stejně je patrné totéž o čistě ženské – mateřské linii. Jediná linie v rodokmenu je čistě ženská – mateřská (na obrázku červeně). Pokud vás samotnou zobrazuje červené kolečko dole, pak vaše matka je nad vámi vpravo,  její matka nad ní a tak dál generacemi dozadu. Pro úplnost: místo červeného kolečka dole může být červený čtvereček – protože testovat mateřskou linii lze samozřejmě i u muže. Ale ta se u něj zastaví (viz o podobném zastavení v mateřské linii).

A právě jen tyto linie – čistě otcovskou a čistě mateřskou – sledují první dva druhy testů původu. Otcovskou sledují pomocí sledování Y-chromozomu v rodokmenu a mateřskou pomocí mitochondriální DNA. Výsledek, který vám test dá, se bude týkat jen těchto čistě otcovských nebo mateřských linií.


Výsledek nijak nepostihne nic z toho, co vidíte v rodokmenu mezi těmito dvěma liniemi jako zelené symboly – a jsou to vaši přímí předkové stejně jako ti v těch „čistých“ liniích. Na utváření vašeho dědičného fyzického a duševního já se nepodíleli o nic méně.

Dostanete-li tedy výsledek, že praotec v čistě otcovské linii byl Slovan (což je nejpravděpodobnější) a vy jste chtěli být prasynem Kelta, nezoufejte, třeba bylo Keltů ve vašem rodu jako máku, ale  jejich Keltství se zastavilo na tom, že měli ženského potomka.

 

45% Střední Evropa, 25% Východní Evropa, 20% Balkán, 10% Středomoří

Třetí druh testování je založen na jiných metodách, okolnostech a principech. Zatímco první dva testy původy se opíraly o testování omezeného počtu (desítky) polymorfních úseků na DNA svázané s mužským nebo ženským pohlavím, třetí druh je zcela jiný. Ten testuje statisíce míst v DNA, ale ne na Y nebo mitochondriích, ale na ostatních 22 párech nepohlavních chromozomů – autozomů. Výsledek testu na každém místě je něco jako 1 a 0 při zápisu informace na disk. Celkový výsledek je tedy jakýsi obrázek komplexního zápisu několika set tisíc 1 a 0, který se porovnává, nakolik je podobný obrázkům vytvořeným stejnou metodou, které jsou vázány na určitou geografickou oblast. A právě ze složité statistické analýzy je proveden závěr testu, kterým je většinou koláčový graf, který znázorňuje, kolika procenty pocházíme z určité oblasti světa.

Kelt na zdi

S určitou nepřesností se dá říci, že co neposkytují první dva testy, poskytne tento – a naopak. Závěr každého z testů je každopádně zajímavý, nicméně i bez něj lze dobře žít. Pokud budete vybírat test a firmu, vybírejte takový, který vám poskytne graficky co nejzdařilejší certifikát původu. Nejlepším na celém testu původu je totiž, když si jej pověsíme doma (viděl jsem to i na zdi u někoho v práci – ale ne v té naší…) na viditelné místo a nenápadně na něj upozorňujeme návštěvy (zvláště, jsme-li Kelt). A taky jako neobvyklý dárek se to hodí. Kdo už dostal tandemový seskok nebo půlden bagrování, ten nesporně ocení nízkou námahu při odběru vzorku a vysoký grafický standard diplomu. Pardon, certifikátu původu.

Zdroj: http://dna.ancestry.com/#aboutAncestryDNA