Máte dotaz? Volejte bezplatně
800 313 313 (Po-Pá 7.00 - 15.30) kontakt@p-test.cz
Domů » Poučení o ochraně osobních údajů – GDPR

GDPR – Ochrana osobních údajů

Prohlašuji, že jsem se seznámil s poučením* o ochraně osobních údajů a svoluji se zpracováním osobních údajů z této webové aplikace společností GENERI BIOTECH po dobu nezbytnou pro uchování účetních údajů. Zpracování osobních údajů znamená, že tyto údaje budou zaneseny do administrativní databáze ve společnosti GENERI BIOTECH tak, aby bylo možné provést administrativní zpracování poptávky/objednávky. Osobní údaje nejsou předávány třetím osobám.

*Poučení o ochraně osobních údajů podle zákona 101/2000 Sb. ve znění pozdějších novel, a nařízení GDPR: klient je považován podle zákona 101/2000 Sb. za tzv. subjekt údajů a GENERI BIOTECH za správce osobních údajů.
Podle § 12 zák.101/2000 Sb., požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Podle § 21, každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, popř. b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.