Profil společnosti

Slovo ředitele:

Společnost GENERI BIOTECH s.r.o. jsem založil v roce 1995, testy otcovství pro veřejnost poskytujeme od roku 1998. Týká-li se vás problém sporného otcovství, GENERI BIOTECH je vám diskrétně k dispozici se všemi svými schopnostmi a znalostmi. Výsledek vašeho testu vám dá jistotu. Je jen na vás, zda chcete znát pravdu. I když každý rok zpracujeme tisíce vzorků, máme jednu zásadu:

Ke každému klientovi přistupujeme, jako by byl náš jediný.

Dr. Radovan Haluza, Ph.D.
Ředitel GENERI BIOTECH s.r.o.

Etický kodex testování v GENERI BIOTECH

Naše společnost dodržuje tyto etické principy:

Neprovádíme testy otcovství u nenarozených dětí.

Přestože je DNA test otcovství v těhotenství technicky možný, jeho výsledek by mohl mít za následek ukončení těhotenství, což je pro nás z etického hlediska nepřípustné.

Vyšetření provádíme pouze ze stěrů dutiny ústní.

Důvod je prostý: U jiných zdrojů biologického materiálu (osobní hygienické potřeby, nedopalky, biologické stopy na osobních předmětech atd.) lze předpokládat, že byly získány nelegálním způsobem. Tyto materiály odmítáme použít k vyšetření.

Odběry provádíme jen za standardních okolností.

Pokud požádáte o provedení odběru vzorku, odběr provedeme pouze za standardních podmínek. Odběr odmítáme provést pod záminkou jiných činností nebo mimo ordinace či sídlo společnosti. Výjimkou je situace, která vyžaduje ochranu soukromí klienta.

Vzorky používáme výhradně jen na objednané testy.

Používáme vaše vzorky zásadně jen na testování otcovství. Nezjišťujeme jakékoliv jiné znaky na DNA. Zbývající DNA se protokolárně zlikviduje.

Oceňuji, že společnost GENERI BIOTECH ctí etické principy a nesnaží se prodat co nejvíce testů za každou cenu. Zjišťovat si otcovství dítěte může někdy představovat píchnutí do vosího hnízda. Když už to někdo udělá, měl by dobře vědět proč.

MUDr. Radim Uzel, CSc.

Předseda Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu

Náš tým

Poznejte tým GENERI BIOTECH, který se pečlivě stará o vaše vzorky a výsledky testů

Dr. Radovan Haluza, Ph.D.

Dr. Radovan Haluza, Ph.D.

ředitel společnosti

Mgr. Zuzana Preclíková

Mgr. Zuzana Preclíková

zástupce ředitele pro výrobu

Antonín Libra, Ph.D.

Antonín Libra, Ph.D.

zástupce ředitele pro výzkum a vývoj

Vedoucí oddělení

Jakub

Jakub

smluvní výzkum a vývoj

Dáša

Dáša

testovací laboratoře

Veronika

Veronika

speciální výroba

Dana

Dana

administrativa

Lenka

Lenka

vnitřní provoz

Testovací tým

Lucie

Lucie

Jitka

Jitka

Věra

Věra

Martina

Martina

Kamila

Kamila

Naše certifikáty

Prohlédněte si dokumenty, které potvrzují úroveň našich služeb

GENERI BIOTECH byla ministerstvem spravedlnosti České republiky jmenována znaleckým ústavem a zapsána pod č.j. 202/2004-ODS-ZN/11 do prvního oddílu seznamu ústavů vykonávajících znaleckou činnost v oboru určování otcovství pomocí DNA.

Mezilaboratorní porovnání zkoušek MPZ je provedení a vyhodnocení týchž zkoušek na jednom materiálu více laboratořemi, kdy hodnocení provádí nezávislá organizace. Jedná se o jeden z důležitých prvků systému kvality, kterým lze ověřit, že získávané výsledky jsou správné a porovnatelné s ostatními laboratořemi.

 

Vysoká kvalita našich služeb je garantována normou ČSN EN ISO 9001. Laboratoře, ve kterých provádíme genetické analýzy, podléhají pravidelným ročním nezávislým kontrolám. Díky tomu můžeme zaručit dodržování požadavků legislativy a správné provádění analýz a zacházení se vzorky.