Testy otcovství, podvody, nečestnosti a úplatky
Máte dotaz? Zavolejte nám
491 619 562 (Po-Pá 7:00 - 15:30) kontakt@p-test.cz
Domů » Testy otcovství, podvody, nečestnosti a úplatky

U mediálně propíraných soudních kauz to vídáme obden. Obě strany, žalující i žalovaná, si k případu obstarají znalecké posudky. Jeden jasně ukazuje na vinu podezřelého, druhý ji naopak úplně zpochybňuje. Kde je tedy pravda? Lze vidět něco takového v oblasti určování otcovství? I tam může jedna strana předložit posudek s potvrzením otcovství a druhá strana posudek s vyloučením otcovství u stejných osob? Správná odpověď my měla být: ne. U posudků v mnoha oborech je možné stejné věci interpretovat jiným způsobem a odtud plyne rozdílnost závěrů. Avšak testování otcovství je zcela rigorózní obor (více o znaleckých posudcích k testování otcovství). Tam znalec nemá prostor pro svou vlastní interpretaci, pro „vatu“, pomocí které zpochybní fakta. Může leda některé aspekty nesdělit, ale i to už hraničí s porušením zákona z jeho strany. Novela zákona o znalcích a tlumočnících hovoří jasně o tom, že pokud znalec podá vědomě nepravdivý posudek, jedná se o trestný čin. Jak tedy zní správná odpověď na položenou otázku? Je trochu zamotaná. Vždyť paragrafy jsou také zamotané.

Případy zmanipulovaných testů DNA

Jak vypadá nepravdivý výsledek u testu otcovství? Na to je jednoznačná odpověď: nepravdivý výsledek nastane tehdy, pokud u biologického otcovství je výsledkem testu vyloučení otcovství. A naopak – pokud je u nebiologického vztahu výsledkem testu potvrzení otcovství. Zde je namístě rozlišovat. Používejme slovo „nepravdivý“ pro zmanipulovaný výsledek testu a slovo „nesprávný“ pro nezáměrně, ale přesto špatně vyhodnocený test.

„… je spousta nabídek. Než test zadáte, porovnejte si nejen cenu, ale i skrytější faktory, …zdánlivě stejné nabídky mohou být jinak jako nebe a dudy, co se týče spolehlivosti výsledku.“

Spolehlivost testu DNA aneb jde test DNA ovlivnit?

O spolehlivosti testu se více dozvíte zde.!!!! Z jakých příčin může vzniknout takový nesprávný výsledek? Tou první a nejdůležitější je záměna jakéhokoliv druhu: záměna osob při odběru. Pokud se jedná o protokolární odběr, pak je na znalci, aby zajistil odběr tak, aby vzorky nemohly být zaměněny. U protokolárního odběru hrozí jedna věc – že se jako domnělý otec dostaví jiná osoba. To hrozí, pokud protokolární odběr otce není prováděn na stejném místě a ve stejné chvíli jako odběr matky. Ti dva se tak u odběru vzorku nesetkají a matka dítěte nemůže odhalit na místě, že k odběru přišel jiný muž. Takovéto případy se v naší praxi skutečně několikrát staly a vždy se jednalo o podvod ze strany domnělého otce. Chtěl nás, matku dítěte, a hlavně soud podfouknout, že není otcem dítěte, i když matka dítěte o tom byla skálopevně přesvědčena. Proto za sebe poslal někoho jiného se svou občankou. Ale tahle finta napadne snad každého, kdo chce svou situaci „nějak řešit“ – třeba zmanipulovat DNA test.

Známe své pappenheimské

Samozřejmě ji známe i my. Proto je potřeba při odběru ještě opatřit nějaký důkaz, kdo skutečně přišel k odběru. Dlouhá léta bylo zvykem při odběru vzorku odebírat otisk prstu aktérů případu. To ale nebylo praktické, protože otisky prstů dokáže porovnat jen odborník. Proto dnes pořizujeme polaroidní fotografii odebírané osoby, kterou ihned nalepíme do protokolu a odebíraná osoba ji podepíše. I přesto, že je zřejmé, že na záměnu osob se přijde ihned, jakmile matka dítěte (a expartnerka domnělého otce) uvidí fotografii….  „Náhradník“ u odběru potom neví, co má dělat – s fotkou nepočítal – tak se zkoprnělý nechá odebrat. A skutečný domnělý otec má tak postaráno o velký problém – nejpozději u přelíčení se na záměnu přijde.

Pozor na malé domácí podvůdky

Pokud podstupujete diskrétní test otcovství, odběr vzorů je vašich rukou a toto všechno odpadá. Do soukromí našich klientů samozřejmě nevidíme a tedy nevíme, jak ve skutečnosti provádějí odběr. Doporučujeme držet se návodů –  u dítěte i u dospělých. Co ale v návodech nenajdete, jsou drobnosti, které mohou vést k záměrné záměně vzorků. Pokud je test založen jen na vzorcích muže a dítěte a pokud muž sám odebírá vzorky, nedá je z ruky a sám je odnese na poštu, tam nic nehrozí. Ale jiná situace je, jakmile se znesvářené strany, tj. domnělý otec i s matkou dítěte, domluví na odběru pro diskrétní test. Pak je v zájmu obou stran, aby odběr provedly společně. A společně zásilku odnesli i na poštu. Jen tak mají záruku, že s nimi druhá strana nemanipulovala. A že to tak naši klienti skutečně dělávají, to víme z doslechu. A pokud panuje velká nedůvěra mezi stranami sporu, pak je lepší objednat se na odběr v ústavu, který bude test provádět.

A taky pozor na to, kam vlastně vzorky posíláte

Jaké mohou být další příčiny nesprávného výsledku? Jsou to záměny všeho druhu (kromě už popsané záměny osob) – záměna vzorků v laboratoři, chybně interpretovaný dílčí výsledek, chybně interpretovaný celkový výsledek, záměna výsledků mezi dvěma rozdílnými případy. Tady vidíte, že tyto faktory jsou plně v rukou laboratoře, která test provádí. Buďte proto opatrní při volbě firmy, znalce nebo ústavu, který vám test provede. Na internetu je spousta nabídek. Než test zadáte, porovnejte si nejen cenu, ale i skrytější faktory, které mohou ovlivnit, jestli jste peníze investovali do spolehlivého výsledku. Zdánlivě stejné nabídky mohou být jinak jako nebe a dudy, co se týče spolehlivosti výsledku.

“ Testy otcovství dávají jen dva výsledky – ano a ne. Nic mezi tím. Žádná šedá zóna. … žádný znalec nemůže zpochybnit jasné ano nebo jasné ne.“

Platí i „pozor na znalce“ ?

Spoustu zájemců o test otcovství zajímá, jaká je možnost ovlivnění testu DNA na jiném místě, než je identita osob u odběru. Jinými slovy: lze domluvit se znalcem výsledek, který potřebujete, popř. za nějaký příplatek? Na předchozí větě vidíte, jak lze i tvrdou korupci popsat shovívavými slovy…

Pokud někdo dostal posudek, s jehož závěry bytostně nesouhlasí, zpochybní kdeco, nejen odběr vzorků, ale i znalce. V naší zemi je povědomí, že kdeco jde uplatit a kdo dá víc peněz, nakonec vyhraje. Ono to tak v některých oblastech i vypadá. Ale určitě ne v takovém oboru, jako je určování otcovství. I kdyby se tak stalo, to dítě je přece živoucí důkaz, který lze znovu nechat testovat jiným znalcem, za jiných okolností. Testy otcovství dávají jen dva výsledky – ano a ne. Nic mezi tím. Žádná šedá zóna. Mnoha slovy a odbornými výrazy nemůže žádný znalec zpochybnit jasné ano nebo jasné ne. Jako soudní znalec jsem naprosto přesvědčen, že uplatit znalce v oboru určování otcovství v ČR prostě nelze. Ne že bych znal všechny kolegy osobně. Nebo věděl detaily o jejich morálním profilu. Stát se znalcem tomto oboru je ale velmi nesnadné a každý z nás si tohoto statusu váží. To zcela opomíjím znalecký slib a dikci zákona, o kterém už byla řeč. (více o soudních znalcícho kvalifikaci laboratoře).

Teď to o Rumburakovi. Nebo o zfalšovaném testu otcovství.

O jiných způsobech ovlivnění testů otcovství proběhla před lety diskuze v Reflexu. Její podstatou bylo, že když znalce podvede odborník, o kterém znalec neví, může se mu to povést. Reakce na článek Reflexu  je uzavřena větou „Všechno na světě lze zfalšovat, pokud falšuje špičkový odborník a ten obelhaný to o něm neví“. Je dodneška platná a není na ní co měnit. Zfalšovaný test otcovství takto provedený ale ponechávám říši fantazie, popřípadě tajným službám. Ty mají jistě dost odborníků falšujících kdeco, jen nevím, proč by to dělali v této oblasti ???

A vy znáte nějaké případy zmanipulovaných testů DNA? Já neznám. Ale jsem znalcem teprve 20 let.